Zanim zdecydujesz się na separację lub rozwód

Najpierw zastanów się, czy sytuacja nie rokuje pozytywnie na przyszłość i konieczne jest rozstanie i rozwód. Rozwód i definitywne rozłączenie małżonków pociąga za sobą konsekwencje prawne oraz praktyczne, życiowe. Ważnym jest, żeby brać to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o rozwodzie. Jeżeli decyzja jest przemyślana,  przeczytaj jak możemy Ci pomóc.

Planowanie bezpieczeństwa finansowego w trakcie rozwodu i bezpośrednio po nim

Przed rozwodem należy przemyśleć zabezpieczenie środków finansowych na czas postępowania rozwodowego oraz zaplanowanie bezpieczeństwa finansowego po rozwodzie. U nas możesz liczyć na wsparcie i poradę w sprawie Twojego zabezpieczenia finansowego. Przeanalizujemy wszystkie koszty jakie mogą pojawić się w trakcie rozwodu oraz po nim i zastanowimy się nad Twoimi źródłami utrzymania. Jasno i dokładnie określamy koszty prowadzenia sprawy jak również wszystkie dodatkowe koszty jakie mogą pojawić się w trakcie Twojej sprawy rozwodowej. Mamy nadzieję, że to pozwoli pokonać niepewność i stres wynikający z sytuacji, która Cię spotkała.

Opracowanie pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na pozew

Pozew rozwodowy lub odpowiedź na pozew są najważniejszymi pismami procesowymi w trakcie całego postępowania. Należy w nich zawrzeć wszystkie istotne fakty, twierdzenia i dowody. W przeciwnym razie sąd zgodnie z przepisem art. 207 § 6 k.p.c. może je pominąć. Naprawienie niedociągnięć pozwu jest praktycznie niemożliwe  na późniejszych etapach postępowania sądowego. Dlatego też pisma te powinny być dokładnie przemyślane i dopracowane.

Przygotowując pozew dokładnie wysłuchamy Państwa racji, ustalimy strategię i zbudujemy odpowiednią argumentację, powołując właściwe dowody oraz wskażemy na odpowiednie fakty. Wszystkie  propozycje objaśnimy zrozumiałym językiem. Przygotujemy Państwa do obecności w sądzie, wyjaśnimy jak postępować w kontaktach z drugą stroną i jak korzystać z mediów społecznościowych, aby nie szkodzić toczącemu się postępowaniu.

Plan wychowawczy, zabezpieczenie kontaktów z dziećmi, alimenty

W sytuacji separacji czy rozwodu dzieci pozostają z reguły przy jednym z małżonków, który je utrzymuje, z kolei na drugim ciąży obowiązek uczestniczenia w kosztach poprzez świadczenie alimentacyjne. Jeśli to możliwe i zasadne to zasugerujemy i przygotujemy treść umowy, która ureguluje aspekty opieki nad dzieckiem jak i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, miejsce zamieszkania dziecka, kontakty rodzica drugoplanowego z dzieckiem i kwestię alimentacji. Wystąpimy o alimenty i zabezpieczenie kontaktów z dziećmi. Podejmiemy działania, które zabezpieczą pokrzywdzonego małżonka przed nieuczciwymi zachowaniami strony przeciwnej.

Podział majątku wspólnego małżonków

Jest wiele sposobów na podział wspólnego majątku małżonków w optymalnym czasie i w ramach rozsądnych wydatków. W zależności od sytuacji możemy domagać się podziału już w postępowaniu rozwodowym lub separacyjnym, na drodze orzeczenia sądowego lub ugody. Możemy również zasugerować podział majątku w drodze aktu notarialnego lub umowy pisemnej lub zniesienia wspólności majątkowej. Bez względu na okoliczności przeprowadzimy Państwa przez ten bardzo często skomplikowany proces.

Pomagamy również rozwikłać i wyjaśnić zagadnienia związane z kredytami hipotecznymi na zakup mieszkania.

Stopień skomplikowania sprawy jest uzależniony od rodzaju składników jakie wchodzą w jego skład (ruchomości, nieruchomości, udziały w spółkach, przedsiębiorstwa etc.) Często problematycznym może okazać się ustalenie nie tylko do którego z majątków wchodzi dany składnik, ale także określenie jego wartości. Przedstawiamy Państwu realną propozycję podziału majątku.

Postępowanie krok po kroku:

1.

Wstępnie weryfikujemy oczekiwania Klienta i umawiamy spotkanie w Kancelarii lub zdalne poprzez Google Meet.

2.

Na spotkaniu precyzujemy oczekiwania Klienta, określamy stan faktyczny, prezentujemy rozwiązania problemu oraz omawiamy możliwe scenariusze postępowania. To spotkanie jest niezobowiązujące.

3.

Ustalamy warunki współpracy, odbieramy pełnomocnictwa oraz podpisujemy z Klientem umowę o świadczenie usług.

4.

Zastępujemy Klienta w postępowaniu cywilnym rozwodowym. Dbamy o zabezpieczenie interesów Klienta, przygotowujemy do uczestniczenia w rozprawie i informujemy o przebiegu postępowania.

5.

Uzyskujemy prawomocne orzeczenie, ewentualnie konsultujemy zasadność wniesienia odpowiednich środków zaskarżenia.

Chcesz wiedzieć więcej? Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą.