O KANCELARII

Detale. Zasadnicza różnica.

łac. comma, grec. κόμμα (kómma) pierwotnie oznaczało odcięcia kawałka. Współcześnie przecinek spełnia szereg funkcji w językach europejskich, a przepisy dotyczące jego użycia i ich sztywność różnią się w zależności od języka i często mają zasadnicze znaczenie dla zakresu praw i obowiązków.

 

O różnicy stanowią detale; Staranność, która wymaga poświęcenia adekwatnej ilości czasu i zaangażowania.

Półtora roku po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 r. Sąd Najwyższy ujawnił okoliczności "redakcji przepisu" i dodania przecinka w art. 156 § 1 pkt 2, po jego uchwaleniu, tuż przed przekazaniem tekstu prezydentowi.

Zmiana ta stała się ilustracją anegtoty "Powiesić nie można, uwolnić - Powiesić, nie można uwolnić" albowiem nie miała jedynie charakteru językowego (interpunkcyjnego), ale prowadziła do innego ukształtowania zakresu kryminalizacji – poprzez ustalenie zupełnie innych, niż uchwalił Sejm, skutków przestępstwa.

 

Po wielu sporach, komentarzach i artykułach naukowych historia  doczekała  się finału w Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2003 r., SK 38/01, który przesądził o niezgodności z konstytucją powołanego obwieszczenia o sprostowaniu błędów w zakresie, w jakim odnosiło się ono do art. 156 § 1 pkt 2 k.k.

Rzetelność i Zaangażowanie

Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Zajmujemy się powierzonymi zadaniami, z należną powagą i empatią. Bierzemy udział w projektach non profit i działaniach pro bono.

DLACZEGO MY?

Wszechstronność

Wiążemy szerokie zainteresowania z praktyczną wiedzą prawniczą. Podejmujemy się wyzwań, rozwiązujemy zagadnienia o znaczym stopniu skomplikowania.

Wiedza, która Służy Twoim Potrzebom

Dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z naszymi Klientami.